Privacybeleid

 

Bedrijfsgegevens

ByJustine

Steiger 10

8502 CD Joure

T: 06-26795621

E: info@byjustine.nl

 

BTW nummer : NL0052873821

KVK: 70737363

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Vanaf 25 mei zijn bedrijven verplicht om aan te tonen hoe ze omgaan met persoonsgegevens, om ze beter te kunnen beschermen. Als uitgangspunt geldt dat persoonsgegevens niet zomaar door organisaties mogen worden verwerkt, maar alleen voor datgene gebruikt wordt als dit noodzakelijk is voor het doeleinde , proportioneel is en hierbij wordt uitgegaan van dataminimalisatie en de gekozen werkwijze zo min mogelijk inbreuk maakt op de bescherming van de persoonsgegevens. Om dit nog beter te kunnen checken worden de regels strenger aangepast, wat in het voordeel is van de klant.

 

Je persoonsgegevens, die nodig zijn voor het verwerken van je bestelling:

- Voor - en achternaam

- Adresgegevens

- Telefonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Alle gegevens die je aan mij doorgeeft, bewaar ik heel veilig. Komt er een derde partij bij om het product compleet te maken, gaat dit in overleg met jou en  is dat puur beroepsmatig, bv: drukwerkbedrijven, mogelijk overleg met collegae of Post NL.  Ik ga ervan uit dat zij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als ik en ook voor hen geldt deze nieuwe wetgeving. Mocht je hieraan twijfelen, mail me dan via: info@byjustine,nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens.

Byjustine verwerkt je gegevens voor de volgende zaken:

- Voor het afhandelen van jouw bestelling en betaling.

- Om de bestelling bij je af te kunnen leveren.

- Om je te kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, zodra alle werkzaamheden zijn afgerond en rekeningen betaald en opdrachtgever en opdrachtnemer tevreden zijn, vernietig ik de gegevens.

 

Delen persoonsgegevens met derden:

Dit zal alleen na goedkeuring van jou plaatsvinden, om het product te kunnen optimaliseren. Met het bedrijf dat jouw gegevens gebruikt in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ByJustine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

ByJustine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar iemand tussen zit. ByJustine maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Post NL (voor de verzendingen)

- Jimdo (website)

- Mollie payments (betalingen).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die bij mij in het computerbestand staan en heb je het recht van overdraagbaarheid. Dat houdt in dat ik dan jouw gegevens naar een andere organisatie mag doorsturen.

Al dit bovengenoemde kan je doorgeven via : info@byjustine.nl

Als dit zich voordoet, vraag ik wel om identificatie om er zeker van te zijn dat jij degene bent die het verzoek heeft ingediend. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Maak een kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met  nummers onderaan het paspoort) en maak je paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart.

Ik reageer binnen maximaal 4 weken op jouw verzoek.

 

Een heel verhaal........, heb je vragen hierover? Mail of app me maar hoor!

 

ByJustine

E: info@byjustine.nl

T: 06-26795621